KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-dur: Česká kvarteta a Gardinerovy osmdesátiny english

„Dvořák na nové supraphonské nahrávce Pavel Haas Quartetu s Borisem Giltburgem.“

„Bude možné slyšet unikátní mladistvou nahrávku Magdaleny Kožené v oratoriu Jana Dismase Zelenky Kajícníci u hrobu Vykupitelova.“

„Víkendové dopolední programy budou patřit Gardinerovi. V sobotu se začíná připomínkou jeho operetních snímků, ale důležitější bude samozřejmě Bach.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to 24/7, tedy nepřetržitě. Hudbu vybírají, ohlašují a přibližují konkrétní lidé s jedinečným zázemím, preferencemi a vkusem. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah dokonce prostor pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je pro portál KlasikaPlus.cz synonymem pro „samou hudbu“. Pravidelně proto nahlíží do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 17. do 23. dubna?

Pondělní program otevírá v 9:04 vzácná archivní rozhlasová nahrávka Beethovenova Klavírního koncertu č. 4 G dur se sólistou Ivanem Moravcem. Jednalo se o mimořádnou osobnost mezi českými hudebníky, je úžasný svým krásným tónem i živou muzikalitou. Na snímku s rozhlasovými symfoniky ho doprovází Martin Turnovský, velmi citlivý dirigent, který byl také jeho švagrem. Jiná Moravcova nahrávka Beethovenova klavírního koncertu zazní také v úterý ve 12:00, tentokrát za doprovodu České filharmonieKarlem Ančerlem.

Pak je zde příležitost slyšet rozhlasový snímek s dirigentem Tomášem Hanusem, který bude letos zahajovat Pražské jaro. V pondělí10:20 v jeho podání a s Pražskou komorní filharmonií zazní melodicky bohatá Italská symfonie Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Z večerního programu lze doporučit Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany Petra Ebena – barvité hudební dílo, kde se oba nástroje potkávají ve čtyřech obrazech modrého, zeleného, červeného a zlatého okna. Na varhany bude hrát Irena Chřibková u sv. Jakuba v Praze, kde Petr Eben po léta hrával. Tedy v pondělí 22:57. A Nedělní hudba pro varhany od téhož autora (a v podání Petra Čecha) je na programu v pátek ve 21:53.

Úterý nás zavede na začátek a konec symfonické dráhy Antonína Dvořáka a bude možné posoudit, jak veliký je rozdíl mezi jeho ranými a vrcholnými kompozicemi. Nejprve zazní v 8:16 jeho Symfonie č. 2 B dur s Českou filharmonií a Václavem Neumannem, mladistvé dílo a jeho nejdelší symfonie vůbec. Ve 12:54 je na programu také jeho Symfonie č. 1 c moll Zlonické zvony, skladatelův vůbec první pokus o tento žánr, a opět nahrávka Václava Neumanna, který jí nahrál jako vůbec první český dirigent. A konečně ve 22:19 je možné znovu slyšet Dvořákovu nejslavnější symfonii, tedy č. 9 e moll Z Nového světa, to už bude Českou filharmonii řídit Jiří Bělohlávek. Dvořákovskou kolekci doplňuje ještě ve středu Symfonie č. 5 F dur, tedy jakási nejranější vrcholná symfonie – a znovu s Václavem Neumannem.

V úterý v 9:07 chci upozornit ještě na nejnovější nahrávku Martinů Otvírání studánek, kterou realizoval s Pražským filharmonickým sboremIvo Kahánkem pro Supraphon Lukáš Vasilek. Hned v 9:45 je možné slyšet unikátní mladistvou nahrávku Magdaleny Kožené v oratoriu Jana Dismase Zelenky Kajícníci u hrobu Vykupitelova. Dále účinkují Martin Prokeš, Michael PospíšilCapella regia musicalis pod taktovkou Roberta Huga. A pak opět dvě nahrávky už téměř archivní: Mozartův Smyčcový kvartet č. 19 C dur K 465 zvaný Disonantní ve 13:46 zahraje Vlachovo kvarteto, jedinečný soubor české komorní scény od konce 50. do začátku 70. let. A ve 20:22 jedna z průkopnických nahrávek Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku v podání Ilji Hurníka. Z novější hudby 20. století ještě zazní ve 20:49 Apoteóza této Země od Karla Husy. Účinkují Louisianne University Choir a The Louisville Orchestra pod vedením skladatele.

V programu hledejte také dvě nejslavnější komorní díla Franze Schuberta. Už v pondělí kvintet Pstruh ve 23:17Guarneri kvartetemEmanuelem Axem. A pak ve středu8:29 Čtyř impromptus pro klavír op. 90 s mladým Ivanem Klánským. Exkluzivní nahrávka Brahmsova Dvojkoncertu a moll zazní už v 9:50, sólisty jsou houslista Gidon Kremer a violoncellista Mischa Maisky, Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein. A pokud jde o Brahmsova českého přítele Antonína Dvořáka, od něj zazní v 13:31 slavný Kvintet pro dvoje housle, violu, violoncello a klavír č. 2 A dur op. 81, opět na nové supraphonské nahrávce Pavel Haas QuartetuBorisem Giltburgem.

Zvláštní pozvání si zaslouží středeční večerní blok se dvěma koncerty z nabídky Evropské vysílací unie. Nejprve to bude od 20 hodin koncert Orchestru románského Švýcarska pod taktovkou Jonatana Notta. Zazní nejprve znovu Brahmsův koncert, tentokrát houslový se sólistou Frankem Peterem Zimermannem. A pak ve 20:44 Symfonie č. 5 Es dur Jeana Sibelia. Druhý koncert od 22 hodin je ještě exkluzivnější, je to ruský program Berlínských filharmoniků s jejich šéfdirigentem Kirilem Petrenkem. Čeká nás Ljadovova Kikimora, pak Rachmaninovův Druhý klavírní koncertKirilem Gersteinem a od 22:49 Musorgského Obrázky z výstavy. Přídavek byl z Čajkovského baletu Louskáček.

Časový prostoj mezi prvním a druhým koncertem vyplní Beethovenův kvartet č. 14 cis moll op. 131 v podání Vlachova kvarteta – ten si zaslouží pozornost, protože pochází z vůbec první české souborné nahrávky Beethovenových kvartetů, která vznikla v 60. letech na půdě Československého rozhlasu a její úroveň stojí za pozornost dodnes. Pokud jde o komorní hudbu, je možné navázat rovnou čtvrtečním programem, kdy v 8:00 zazní velkoryse koncipovaný a málo uváděný Smyčcový kvartet č. 11 C dur op. 61 Antonína Dvořáka, hraje Wihanovo kvarteto. V 15:16 je pak možné slyšet kvarteto Stamicovo a jeho stylové podání Mozartova Divertimenta pro dvoje housle, violu, violoncello a dva lesní rohy F dur, se Zdeňkem a Bedřichem Tylšarem.

Čtvrteční večer patří originálnímu výběru hudby 20. století, od 20 hodin postupně zazní skladby od Valentyna Sylvestrova, Philipa Glasse, Ivy Bittové, Daniela Börtze, llji Hurníka, Miroslava Kokošky, Otmara Máchy, Pata Methenyho, Vojtěcha Havla, Adama HudceVlastislava Matouška.

Z pátečního programu si nenechte ujít Chopinovy Etudy op. 25 s mladou ruskou virtuózní klavíristkou Valentinou Lisicou8:30. A zvláštní doporučení si zaslouží též Straussova Alpská symfonie10:49Christianem Thielemannem a Vídeňskými filharmoniky. Jedinečná zvukomalebná kompozice zachycuje jeden den na horách od rozednění přes šplhání vzhůru a jednotlivé horské scenérie až po večerní sestup a návrat. A Straussovo mistrovství v zacházení s orchestrem je nepřekonatelné.

Uzavíráme pozvánkou na víkendové dopolední programy, které budou patřit jedinému muži, a sice britskému dirigentovi Johnu Eliotu Gardinerovi. Ten se totiž 20. dubna dožívá osmdesátých narozenin. Vybírat budeme z celého spektra jeho nahrávek. V sobotu se začíná připomínkou jeho operetních snímků a hudbou Jacquese Offenbacha, ale důležitější bude samozřejmě Bach. Gardiner v roce 2000 realizoval jedinečný projekt provedení všech duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha v rámci symbolické pouti významnými kostely Evropy a Ameriky. Vznikla unikátní souborná nahrávka kantát, ze které vybíráme dvě, ve kterých účinkuje Magdalena Kožená. S Vídeňskými filharmoniky natočil Gardiner Elgarovy Variace Enigma a se svým vlastním Orchestrem revoluční a romantické epochy natočil mimo jiní komplet Beethovenových symfonií – z něj zazní Symfonie č. 3 Eroica. Sobotní výběr uzavře Händelovo velkolepé oratorium Izrael v Egyptě. Nedělní výběr bude ještě pestřejší, zazní Jarní symfonie Benjamina Brittena s vynikajícími britskými pěvci a Philharmonia Orchestra. Potom Berliozova Fantastická symfonie, stylově s Orchestrem revoluční a romantické epochy na dobové nástroje 19. století, a jako zajímavost Česká suita Antonína Dvořáka. Závěrečným dílem exkluzivního gardinerovského výběru bude první nahrávka Mariánských nešpor Claudia Monteverdiho z roku 1974.

Na závěr dodejme, že nedělní operou je od 16:00 Olimpiade Josefa Myslivečka, opera seria o třech dějstvích na libreto Pietra Metastasia.

Foto: Fb PKF-Prague Philharmonia, Pražské jaro – Ivan Malý, Petra Hajská, Fb Valentiny Lisitsa, Monteverdi Choir and Orchestra, Pražské jaro – Zdeněk Chrapek

Jindřich Bálek

Jindřich Bálek

Hudební publicista

V letech 2005 – 2020 byl redaktorem stanice ČRo Vltava nejprve v redakci kulturní publicistiky, později v redakci vážné hudby. Po maturitě na teplickém gymnáziu studoval Institut základů vzdělanosti UK a pak filosofii na FF UK v Praze. Je dlouholetým spolupracovníkem časopisu Harmonie a dalších médií a stálým spolupracovníkem stanice ČRo D dur.Příspěvky od Jindřich BálekVíce z této rubriky