KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-dur: Třetí přímý přenos z Hudebního fóra Hradec Králové english

„Poslouchejte přímý přenos Živě ze Studia 1, tentokrát se souborem Clarinet Factory.“

„Na programu jsou tradičně dva záznamy koncertů z nabídky Eurorádia. Nejprve koncert královského orchestru Concertgebouw.“

„Víkendová dopoledne budou patřit Petru Iljiči Čajkovskému, od jehož úmrtí 6. listopadu uplyne 130 let.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to 24/7, tedy nepřetržitě. Hudbu vybírají, ohlašují a přibližují konkrétní lidé s jedinečným zázemím, preferencemi a vkusem. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah dokonce prostor pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je pro portál KlasikaPlus.cz synonymem pro „samou hudbu“. Pravidelně proto nahlíží do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 30. října do 5. listopadu?

V pondělí začíná program v 8:00 Suitou Georga Muffata v podání souboru Concentus musicus Wien pod taktovkou Nikolase Harnoncourta. A na něj v 8:18 navazuje suita z opery Figarova svatba v úpravě pro dechovou harmonii od Jana Nepomuka Venta. V 9:00 ho vystřídají klavírní Eklogy Václava Jana Tomáška. V 10:34 poslouchejte jeden z vrcholných Beethovenových kvartetů, op. 59: č. 3 D dur, tedy třetí z cyklu Razumovských kvartetů ze souborné nahrávky Wihanova kvarteta. V 15:26 věnujte pozornost méně známému Koncertu pro housle a orchestr d moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho v podání Ivana Ženatého. Od 19:30 poslouchejte přímý přenos Živě ze Studia 1, tentokrát se souborem Clarinet Factory tvořeným Jindřichem Pavlišem, Luďkem Bourou, Vojtěchem NýdlemPetrem Valáškem. Po skončení přenosu lze poslouchat ještě ve 21:00 Houslový koncert č. 1 Dmitrije Šostakoviče v podání americké houslistky Hilary Hahn.

Úterý nabízí od 8:00 Stravinského Ptáka Ohniváka pod taktovkou Simona Rattla. A v 10:49 novou nahrávku Straussovy známé symfonické básně Tak pravil ZarathustraAndrisem Nelsonsem a orchestrem lipského Gewandhausu. Ve 14:01 poslouchejte Bachovu svatební kantátu s Martinou JankovouCollegiem 1704Václavem Luksem. V 15:15 je ještě jednou příležitost slyšet novou nahrávku Schönbergovy pozdně romantické symfonické básně Peléas a Melisanda se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasuPetrem Popelkou.

Středa9:23 dává prostor nejvýznamnějšímu německému dirigentovi současnosti Christianu Thielemannovi a jeho nahrávce Symfonie č. 3 Antona Brucknera. Ve 12:47 je možné poslouchat kompletní nahrávku Chopinových valčíků s maďarským klavíristou Zoltánem Kocsisem. Ve 14:57 zazní jedna z triových sonát Jana Dismase Zelenky, č. 4 g moll, na snímku se slavným hobojistou Heinzem Holligerem a jeho kolegy. Od 20:00 jsou na programu tradičně dva záznamy koncertů z nabídky Eurorádia. Nejprve koncert královského orchestru Concertgebouw Amsterdam s jejich mladým šéfem Klausem Mäkelä, zazní nejprve Sibeliova Čtvrtá symfonie a pak Mozartovo Requiem. A od 22:00 koncert z Říma v podání orchestru Akademie Sv. CecílieAntoniem Pappanem. Tam je na programu Schubertova NedokončenáSchumannova Druhá a klavírní koncert Clary Schumannové.

Čtvrtek začíná v 8:00 předehrou V přírodě Antonína Dvořáka pod taktovkou Libora Peška. A v 9:45 je ještě jedna moznost slyšet dramatickou kantátu Bouře Vítězslava Nováka. V poledne zazní Symfonická báseň Z českých luhů a hájů Bedřicha Smetany pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Ve 13:28 uslyšíte Moravské dvojzpěvy ve verzi pro dětský sbor. V 15:29 přichází na řadu znovu Libor Pešek s klasickou nahrávkou Debussyho Moře. V půl deváté zazní Etudy pro klavír na čtyři ruce Ilji Hurníka v autorském podání Jany a Ilji Hurníkových. Ve 21:30 je na programu Vokální symfonie Vladimíra Sommera. Den uzavírá ve 23:29 Chronochromie Olivera Messiaena pod taktovkou Pierra Bouleze.

V pátek v 8:00 zazní slavná houslová sonáta Césara Francka v podání Gidona KremeraOlega Maisenberga. A v 9:45 poslední a nejrozsáhlejší smyčcový kvartet Franze Schuberta č. 15 G dur v podání Panochova kvarteta. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho klarinetový kvintet zazní v poledne rovněž v podání Panochova kvarteta a s Bohuslavem Zahradníkem. Ve 13:23 je na programu první Mendelssohnova symfonie v původní verzi s Johnem Eliotem Gardinerem.

Na páteční večer od 20:00 je připraven třetí a poslední přímý přenos z Hudebního fóra Hradec Králové. Podtitul zní NoncertoFilharmonii Hradec Králové bude řídit Chuhei Iwasaki. Na programu jsou mimo jiné skladby Detleva Glanerta, Richarda Ayrese nebo Masona Batese. Den uzavírá ve 22:37 velkolepá Missa Salisburgensis Heinricha Ignaze Bibera.

Víkendová dopoledne budou patřit Petru Iljiči Čajkovskému, od jehož úmrtí uplyne 6. listopadu 130 let. Ze známých i méně známých kusů jednoho z nejhranějších hudebních skladatelů vybírá Rafael Brom. Sobotní odpoledne bude celé patřit novým nahrávkám, které vydal Supraphon. Uslyšíme nejprve Mahlerovy písně v podání Petera Schöneho. Od 12:45 s přestávkami všechny Sonáty pro Sólové housle Eugèna Ysaÿe v podání Daniela Matejči. Ve 13:38 Smetanův Cyklus Sny a pak Kabeláčova Preludia v podání Jana Bartoše.

Opera v neděli16:00 je v intencích letošního výročí narození Giuseppe Verdiho. Zazní jeho poslední opera Falstaff podle ShakespearaBrynem Terfelem v titulní roli a pod taktovkou Claudia Abbada.

Foto: Jakub Červenka, Pražské jaro – Ivan Malý, Facebook České filharmonie, Pražské jaro – Zdeněk Chrapek, Facebook sira Bryna Terfela

Jindřich Bálek

Jindřich Bálek

Hudební publicista

V letech 2005 – 2020 byl redaktorem stanice ČRo Vltava nejprve v redakci kulturní publicistiky, později v redakci vážné hudby. Po maturitě na teplickém gymnáziu studoval Institut základů vzdělanosti UK a pak filosofii na FF UK v Praze. Je dlouholetým spolupracovníkem časopisu Harmonie a dalších médií a stálým spolupracovníkem stanice ČRo D dur.Příspěvky od Jindřich BálekVíce z této rubriky